Добре дошли на нашия сайт. Материалите тук са публикувани с една цел: да направим възможно повече хора да изживеят неописуемото чувство да познават Бог лично чрез Исус Христос и да се наслаждават на неговата прекрасна любов и благодат още сега!

Можете да видите и някой от видео клиповете, които сме публикували на нашия Youtube канал.

Чрез Библията на всички хора е даден достъп до нещо много ценно – истината за това кой е Бог, какво иска за нас, кои сме ние, с каква цел сме създадени, къде отиваме.

Тогава Исус каза на повярвалите в Него юдеи: Ако пребъдвате в Моето учение, наистина сте Мои ученици;и ще познаете истината и истината ще ви направи свободни.“ Йоан 8:31-32

Тази истина е открита на човечеството от Бог чрез Словото му. Тя ни дава свобода, която никога не можем да изпитаме сами по-себе си. Не свобода измерена по светските стандарти, а духовна свобода. Единствения начин да познае човек истината е когато Думата на Бог достигне до него, премине през разума му и мислите му и бъде засята в дълбоко в нас. На място създадено от Бога и отредено за Бога – в нашето сърце и дух. Само Бог може да направи това за нас, а нашата част е да го разберем, пожелаем и приемем.

„Исус отговори: Истина, истина ти казвам, ако се не роди някой от вода и Дух, не може да влезе в Божието царство. Роденото от плътта е плът, а роденото от Духа е дух. Не се чуди, че ти рекох: Трябва да се родите отгоре.“ Йоан 3:5-7

В момента работим по превод на курс, който е разработен за обогатяване и изграждане на църквата чрез разглеждане на различни важни библейски теми. В оригинал той е наречен Dicipleship Evangelism, т.е. евангелизация чрез ученичество. Ние решихме да го преведем под името „Ученици на Христос“.

Богатейте в Бога и истината в Думата му!