Божествения извор

модул 3 / урок 1

от Андрю Уомак

Човек може да позволи на Бог да се излива чрез него, за да служи на другите. Имате Божията сила и помазание във вас, но как тя да стигне до другите хора? Има много стихове, с които бихме могли да започнем. Във Филимон 6 Павел се моли:

Молитствувам  щото това общение в твоята вяра да действува така, та да познаят те всичкото добро, което е в нас, за слава на Христа

Първото нещо, което трябва да направиш, за да може Божията сила да се излива от теб към другите  е първо да разпознаеш добрите неща, които са в теб. Човек не може да даде това, което той самия не притежава, но когато знаете какво имате вътре във вас, нещата автоматично ще започнат да се случват. Вие ще започнете да споделяте с другите вашето въодушевление, ще  разказвате за това, което Бог е извършил във вашия живот и това автоматично ще помогне на хората.

В 1 Йоан 4:7-8 се казва:

Възлюбени, да любим един другиго, защото любовта е от Бога; и всеки, който люби, роден е от Бога и познава Бога. Който не люби, не е познал Бога; защото Бог е любов

Всеки път, когато чувствате любов  да се излива от вас към някой друг, това е Бог, който се излива от вас към тях. Има четири основни думи, които означават „любов” на гръцки: най-висшата форма, любовта агапе, е Божията свръхестествена любов. Трябва да разпознаваме разликата между привличане, или желание към някого и тази свръхестествена, висша форма на божия любов. Божията любов, която  се излива от вас към някой друг не е егоистична. В 1 Коринтяни 13:4-8 можем да прочетем качествата на Божия вид любов. Тя не завижда, не е егоистична, не се разгневява лесно, и т.н. Необходимо е да разгледаме внимателно това, което ние наричаме любов и да се уверим, че това наистина е Божията любов – че не е егоистична или себична – че не обичаме човека само заради това, което той може да  направи за нас. Когато растем в това знание и буквално започнем да разпознаваме Неговия вид любов, тогава когато я усетите да се излива от вас към някой друг, това е Бог, който действа. Щом веднъж разпознаете Божията любов да се излива от вас за някой друг, всичко което трябва да направите е да я последвате – с дума на насърчение или действие – направете нещо.

Имало е случаи, когато докато се моля изведнъж се сещам за някого и започвам да усещам Божия вид любов и милост към тях. Няма видима причина за това; става свръхестествено. Научил съм се да се обаждам се на човека, пиша им писмо, осъществявам контакт по някакъв начин. Почти всеки път ми казват: „Леле, Бог ми говори чрез теб,  и Той докосна живота ми чрез това, което направи.” И знаете ли как се случва това? Случва се, защото аз усетих тази любов, тази божествена милост, която се излива от мен към този човек. Когато усещам това сега, аз осъзнавам, че това не е от мен- това е Бог. Бог е любов и когато аз обичам другите хора, това е Той , който обича хората чрез мен. Така служеше и Исус. Матей 14:14 казва:

И Той, като излезе, видя голямо множество, смили се за тях, и изцели болните им.”

Начинът, по който Божията сила се изливаше от Исус беше чрез състраданието и любовта, които Той чувстваше към хората, на които служеше. В Матей 8:2-3 прокажения мъж , който беше нечист и никой не трябваше да го докосва според юдейския закон (никой не можеше да има контакт с него или  самият той също щеше да се зарази и ставаше нечист)  издигна гласа си и извика към Исус от разстояние:

Господи, ако искаш, можеш да ме очистиш.Тогава Исус простря ръка и се допря до него и рече: Искам; бъди очистен. И на часа му се очисти проказата.

Той усети състрадание към прокажения човек и го докосна. Когато изучавате писанието, ще откриете това състрадание, тази Божия любов на много места. Тя не е просто емоция, тя е състрадание, което се излива чрез нас.

Когато Исус висеше на кръста, Той възлюби хората, които бяха около Него толкова много, че каза в Лука 23:34:

Отче, прости им, защото не знаят какво правят.

Това бяха точно онези хора, които Го разпъваха, но Той имаше състрадание към тях и помоли Бог да им прости. Ние знаем, че Той не усети някакво настръхване – това не беше просто някаква емоция, чувство – това беше избор. Въпреки всичко, Той го усети и го насочи към хората. Всеки един от вас, който е новороден има Бог, който живее във вас. Според стиха, с който започнахме, 1 Йоан 4:8, Бог е любов и Той желае да се излива чрез теб към другите. И за да направи това, Той ще освободи състраданието. Вие  ще го усетите да се излива от вас към другите, и когато го усетите, вие трябва да откликнете.

Не винаги е необходимо да правите нещо особено. Не е нужно да говорите в стил: „Така казва Господ”. Понякога, ако чувствате, че усещате състрадание към някого, отидете при него, прегърнете го и кажете: „Бог те обича и аз също те обичам.” С мен се случи така веднъж, тези думи бяха казани на мен. Ситуацията беше следната –  бях на ръба да бъда изгонен от църква. Бяха говорени  лъжи срещу мен, един човек беше заплашил да ме убие. Аз се чувствах толкова обезсърчен: „Боже, какъв е смисъла? Никой не оценява това, което аз се опитвам да направя.” Борех се с дявола в тази ситуация и тогава един мой приятел от далече ми се обади. Поговорихме няколко минути и след това го попитах: „Добре, ти за какво всъщност ми се обади?” Той ми каза: „Просто имах желание да ти се обадя и да ти кажа ,че те обичам. Докато се молех усетих Божията любов към теб. Аз те ценя.” Това бяха всичките му думи. Той не знаеше нищо за ситуацията в моя живот в момента, но Бог го употреби. Аз знаех, че Бог ми показва Своята любов чрез този човек, и това е което ме задържа в служение тогава и промени живота ми.

Не е нужно да бъде нещо много дълбокомислено или някакви велики думи. Бог е любов и всеки път когато разпознаете тази любов да се излива чрез вас, това е Божествения извор… Божия вид живот. Когато го усетите, трябва да го последвате. Направете нещо, кажете нещо, бъдете благословение за някого. Бог ще даде думи в устата ви. Той ще ви употреби и Той ще освобождава хора, когато вие оставите състраданието да ви движи и служите на хората около вас.

ВЪПРОСИ

Бележка: В този урок ще разгледаме как да позволим на това, което Бог е вложил в нас да се излее към другите.

  1. Прочетете Филимон 6. Каква е първата стъпка, за да позволим на Бог да се излее чрез нас?

Да признаем всяко добро нещо, което Той е вложил в нас чрез Христос Исус.

  1. Прочетете 1 Йоан 4:7-8. Кой е истинския източник на любов за другите?

Бог, защото Бог е любов.

  1. Андрю казва: „Всеки път, когато усетите, че любов се излива от вас, това е Бог, който се излива чрез вас.” Коя фраза в 1 Йоан 4:7 доказва този факт?

Любовта е от Бога ( Той е източника)

  1. Прочетете 1 Коринтяни 13:4-8. Кои са някои от качествата на Божията любов?

Любовта е бавна да се гневи и е търпелива. Тя е в сегашно време, което означава, че  тя непрестанно постъпва по този начин. Любовта е мила. Тя се изявява чрез любезни постъпки към другите. Тя е в сегашно време, което означава, че тя постоянно постъпва така. Тя не завижда. Не негодува срещу благополучието или успеха на другите. Не се превъзнася. Не се хвали или възхвалява себе си. Не е горделива. Не е надута. Не е ангажирана единствено със себе си. Не е горда, не е арогантна. Не се държи неприлично. Не постъпва неправилно. Не е груба. Не търси своето си. Не е себе центрирана. Не се провокира лесно. Не се разгневява лесно, не е избухлива. Не мисли зло. Не мисли зло за другите. Не е злопаметна. Не се радва в неправдата. Не се радва на несправедливостта или на неправилното. Любовта се радва в истината. Всичко търпи. Винаги подкрепя. Никога не се отказва. На всичко вярва. Любовта винаги се доверява. Любовта никога няма да се провали. Тя не се отказва. Тя не престава до края и продължава вечно.

  1. Прочетете Матей 14:14. Как Исус беше подтикнат да служи на другите?

Той беше изпълнен със състрадание към другите. Речника определя „състрадание” като „симпатизиране, милост, жалост”

  1. Прочетете Матей 25:37-40. Когато протягаме ръка към другите в любов и състрадание, към кого всъщност проявяваме любов и грижа?

Към самия Исус.

Виж Евреи 6:10.

ПОМОЩНИ ПАСАЖИ ОТ БИБЛИЯТА

Филимон 6 – <Молитствувам> щото това общение в твоята вяра да действува така, та да познаят те всичкото добро, което е в нас, за <слава на> Христа.

1 Йоаново 4:7-8 – Възлюбени, да любим един другиго, защото любовта е от Бога; и всеки, който люби, роден е от Бога и познава Бога. [8] Който не люби, не е познал Бога; защото Бог е любов.

1 Коринтяни 13:4-8 – Любовта дълго търпи <и> е милостива; любовта не завижда; любовта не се превъзнася, не се гордее, [5] не безобразничи, не търси своето, не се раздразнява, не държи сметка за зло, [6] не се радва на неправдата, а се радва заедно с истината, [7] всичко премълчава, на всичко хваща вяра, на всичко се надява, всичко търпи. [8] Любовта никога не отпада; <другите дарби>, обаче, пророчества ли са, ще се прекратят; езици ли са, ще престанат; знание ли е, ще се прекрати.

Матей 14:14 – И Той, като излезе, видя голямо множество, смили се за тях, и изцели болните им.

Матей 25:37-40 – Тогава праведните в отговор ще Му кажат: Господи, кога Те видяхме гладен, и Те нахранихме; или жаден, и Те напоихме? [38] И кога Те видяхме странник, и Те прибрахме, или гол и Те облякохме? [39] И кога Те видяхме болен или в тъмница и Те споходихме? [40] А Царят в отговор ще им рече: Истина ви казвам: Понеже сте направили това на един от тия най-скромни Мои братя, на Мене сте го направили.

Евреи 6:10 – Защото Бог не е неправеден, та да забрави това, което извършихте и любовта, която показахте към Неговото име, като послужихте и още служите на светиите.