Призив за ученичество

модул 3 / урок 14

от Андрю Уомак

Днес ще говорим за това какво означава да бъдеш ученик и как да направите ученици от другите хора. Аз искам да Ви напомня, че Бог е наредил не само да се обръщат хората към вярата, не просто да изповядат Исус Христос за техен Господар и да получат опрощение на греховете, но и да се създават ученици. Въпреки, че първите две неща са жизненоважни, и аз никак не ги подценявам, истинската цел трябва да бъде да се стигне по далече от новорождението и да се постигне духовна зрялост. Целта на християнина, който е ученик е да се стреми да направи ученици и други хора.

Исус ни нареди да отидем и да правим ученици, да доведем вярващите до зрялост и да можем да възпроизведем нашето ученичество. Нашата църква днес не прави това. Ние предадохме отговорността да се водят хората към новорождение в ръцете на тези, които ние наричаме духовници или служители. Имаме евангелисти, които пътуват по света, правят големи събирания, и виждат как хиляди хора вземат решение да следват Господа. Макар че някои от тези хора не са се родили отново, а просто са били водени от емоциите си, има хора които наистина са били новородени и имат връзка с Господ. През повечето време обаче не се акцентира върху това да се превърнеш в ученик, и това не е начина, по който Господ е искал да бъде.

Аз сравнявам това със човек, който много обича бебета. Би било напълно безотговорно да имаш бебе, да си развълнуван, но само защото се е родило. Когато имаш дете, трябва да поемеш отговорността да възпитаваш и отгледаш това дете . Ние казваме на хората ”Най-важното е да се родиш отново, да изповядаш Христос като твой Господ”. Когато това се случи, ние потупваме новородения по гърба и казваме: „Сега си християнин. Вярвай в Бога, чети Библията, и всичко ще бъде наред”. Но не на това набляга Бог.

Поради това, ние направихме мнохо хора да направят решение да следат Бог със сърцето си, но без да имат зрялост. Те не са в състояние да възпроизведат своята вяра, защото няма среда/материал, които да ги подпомага. Вместо да се превърнат в положителни свидетели на Исус, те всъщност стават отрицателни. Бог иска да излезем и да достигнем хората така, че те да станат зрели и завършени ученици и да могат да възпроизведат своята вяра в другите.

Ако вие доведето един човек до Господ на всеки 6 месеца, отдадете се и го обучавате до момента, когате той/тя се превърнат в зрял християнин, способен да възпроизвежда своята вяра. Тогава, в края на тези шест месеца ще има двама християни. Но ако всеки един от тях доведе при Господ, по още един човек и посвети 6 месеца от живота си, то в края на годината ще има четирима християни. Това изглежда малко да се сравни с човекa, който би могъл да доведе хиляди при Господ чрез многочислените събирания и да ги накара да изповядат Исус. Повечето хора ще кажат, „Ами , този метод на ученичество дава само четирима последователи за една година, докато другия метод ще създаде хиляди повярвали (не ученици). Трябва да изберем втория”. Човек който може да доведе хиляда човека при Господ, може да доведа даже 35,000 при Господ. Това е добре и никой не би го оспорил; но е само капка в морето, сравнено със световното население. Принципно по този начин е финкционирала и все още го прави църквата.

Ако наблегнем обаче на ученичеството, човека който води при Господ един човек на всеки шест месеца и тези двамата от своя страна направят същото, за малко повече от дванадесет и половина години ще евангелизират по-голямата част от световното население. Някой ще кажат „Това не може да бъде”, но аз Ви предизвиквам да го осмислите. Смятал съм го, и след малко повече от дванадесет и половина години, ако всеки човек обръща в ученик друг човек на всеки шест месеца, превръщайки го във възпроизвеждащ се член на тялото Господне, би могло да покръсти пет и половина милиарда души срещу дванадесет и половина хиляди човека със другия метод.

Ако успеем да Ви накараме не само да усетите победата и зрялостта за себе си, но и да изпитате желание да излезете и да направите същото и с други, ако вие станете учител вместо ученик, то това са някои от нещата, които биха могли да се случат, ако дори само един човек реши да следва тази концепция, следвал е Господ до ниво където има зрелостта и е започнал да обучава някой друг. Ако направите това само с един човек годишно, Вие и човека който сте обучил ще станете двама. В края на втората година ще бъдете четири. Продължите ли да правите това, след 10 години ще има 1024 човека, който са били направени ученици, и които представляват възпроизвеждащи се последователи на тялото Христово. Ако продължите, само с един човек, който първоначално е възприел това, след като изминат 20 години ще има над милион човека. Това е страхотно. Това е метода на умножаване, който е установен от самия Господ – да се създават ученици, а не да се създават новопокръстени. Това за сега е най-добрия начин да да разшири царството, да се достигне до хората, но за съжаление нашия ум е настроен да търси най-бързото решение.

Колко много хора посещават големи проповеди, дават обещания, обявяват се за християни, но продължават да носят в себе си гняв, горчивина, завист, и се превръщат в лоши свидетели? Ако само погледнем статистическите данни: колко хора са се отвърнали от истинското евангелие, защото са видели тези, които се наричат ​​християни, и са си помислили,”Аз съм толкова добър колкото тези лицемери в църквата – нямам нужда от това”.

Смисълът на всичко това е, че Бог е заложил ученичеството като метода за разпространение на Евангелието. Истината няма да ви освободи, ако не продължите в Словото (Йоан 8:31-32). Това е което Господ иска за всеки, за да може той/тя да изпита Неговата пълнота. Но също така това е метода на разпространението на Евангелието, който Той е разпоредил. Който и да е решил, че това не е начина, по който това се прави, е приложил заместващ метод, който не е действащ.

Моля се, Господ да проговори на вашето сърце и да Ви покаже колко е ценно ученичеството. Насърчавам те да бъдеш ученик и да бъдеш учител на други хора.

 

ВЪПРОСИ

 1. Това може да Ви учуди, но Христос никога не е призовавал никого да стане „християнин”. Той е призовавал хората да станат последователи. Погледнете Евангелията (Матей, Марк, Лука и Йоан) и на отделен лист намерете и направете списък с колкото се може стиховете от Евангелието, които показват, че призива на Исус е бил към ученичество.
 2. В книгата „Деяния” хората не са били призовани да станат „християни”, а са били призовани да станат „ученици/последователи”. Погледнете в книгата Деяния и на отделен лист намерете и направете списък с колкото можете стиховете, които показват, че хората са били призвани към ученичество.
 3. В Евангелието думата „ученик(ученици)” се използва общо в 273 израза. В цялата Библия думата „християнин(християни)” се използва 3 пъти. Намерете и запишете местата в Евангелието където е използвана думата „християнин”.

Деяния 11:26, 26:28 и 1 Петрово 4:16

 1. Прочете Матей 10:25. Какво е ученик, според този стих?

Ученик е някой, който става като своя учител или господар

 1. Прочете Лука 14:26. Да бъдеш ученик на Христос, означава безусловно да пожертваш, да дадеш своя живот, за да получиш изцяло нов живот. Вярно или грешно?

Вярно

 1. Прочетете Лука 14:33. В поне някои ситуации да бъдеш ученик на Христос означавало буквално да се откажеш от всичко, за да провъзгласиш Христос за най-важното нещо в живота ти. Вярно или грешно?

Вярно

 1. Прочетете Матей 19:29. И всеки който остави имоти, братя, сестри, баща, майка, съпруга, деца, или родина заради Христос, ще получи стократно повече и ще наследи вечен живот. Вярно или грешно?

Вярно

 1. Прочете Деяния 14:22. Учениците трябва да продължават/постоянстват във вярата. Вярно или грешно?

Вярно

 1. Прочете Евреи 10:14. Главното възражение възникващо у хората за местата в Писанието наблягащи на ученичеството е, че да бъдеш „християнин” не трябват усилия (това е по благодат). Докато за да бъдеш ученик трябват реални жертви и посвещение. Истината е, че изкуплението Христово не изисква от нас усилия; то е съвършено и не изисква каквито и да е усилия от нас, но Христос винаги е призовавал за абсолютно посвещение на целия ни живот. Вярно или грешно?

Вярно

 1. Прочетете Деяния 11:26. Христос не ни е призвал а бъдем два вида вярващи – някои да са християни, които са плътски и някои да са ученици. Всъщност християните и учениците/последователите е трябвало да бъдат едно и също. Вярно или грешно?

Вярно

 1. Прочетете Матей 28:19. Христос е заповядал вярващите в Него да ходят по всички народи и да създават там:

a) Ученици

b) Новородени/повярвали

 1. Прочетете Матей 28:20. Вярващите са длъжни да учат другите да се покоряват на всичко, което Христос е наредил. Вярно или грешно?

Вярно

 1. Прочетете Йоан 1:12.Исус е предложил Своите блага (прошка, оправдание и т.н.), но не без да бъде приета Неговата личност. Вярно или грешно?

Вярно

 

ПОМОЩНИ ПАСАЖИ ОТ БИБЛИЯТА

Матей 10:25 – Доста е на ученика да бъде като учителя си, и слугата като господаря си. Ако стопанинът на дома нарекоха Веелзевул, то колко повече домашните му!

Лука 14:26 – Ако дойде някой при Мене, и не намрази баща си и майка си, жена си, чадата си, братята си, и сестрите си, а още и собствения си живот, не може да бъде Мой ученик.

Лука 14:33 – И тъй, ако някой от вас не се отрече от всичко що има, не може да бъде Мой ученик.

Матей 19:29 – И всеки, който е оставил къщи, или братя, или сестри, или баща, или майка, [или жена], или чада, или ниви, заради Моето име, ще получи стократно и ще наследи вечен живот.

Деяния 14:22 – и утвърдяваха душите на учениците, като ги увещаваха да постоянствуват във вярата, и <ги учеха>, че през много скърби трябва да влезем в Божието царство.

Евреи 10:14 – Защото с един принос Той е усъвършенствувал за винаги ония, които се освещават.

Деяния 11:26 – и като го намери, доведе го в Антиохия, та, като се събираха в църквата цяла година, научиха значително множество. И първо в Антиохия учениците се нарекоха християни.

Матей 28:19-20 – Идете, прочее, научете всичките народи, и кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Светия Дух, [20] като ги учите да пазят всичко що съм ви заповядал; и ето, Аз съм с вас през, всичките дни до свършека на века. [Амин].

Йоан 1:12 – А на ония, които Го приеха, даде право да станат Божии чада, <сиреч>, на тия, които вярват в Неговото име;