Съвест необременена от греха

модул 3 / урок 10

от Дон Кроу

Един ден пиян мъж се качил в колата си, започнал да кара в грешната посока и претърпял челен сблъсък с друга кола. В инцидента умряло осемнадесет годишно момиче. Семейството на момичето съдило мъжа и спечелило 1.5 милиона долара от делото.

Вместо да приемат парите, семейството се съгласило на 936 долара. Причината за това била, че те искали мъжа да плати сумата по определен начин. Те искали пияния човек да запомни това което бе извършил. Той трябвало да напише чек, до починалото момиче, на стойност 1 долар, всяка седмица и да го изпраща на семейството. Мислите си, че 936 долара са за предпочитане пред 1.5 милиона. В началото да плаща един долар на седмица било лесно, но след известно време, да пише чек до момичето, което беше убил започнало да доминира мислите му. Всяка седмица той бил депресиран, мислейки за момичето, което той бил убил.

След години на подобно преживяване, той най-накрая спрял да плаща. Семейството отново го съдило и му наредило да продължи да внася парите. Последните шест или седем години, той спирал да плаща четири или пет пъти. Въпреки това, той отново бил съден и принуждаван да продължи плащанията.

Семейството казало, че вече не били ядосани, но искали да му напомнят за това което бе направил.

Ако се замислим, семейството също е било толкова оковано колкото и човека, който правел плащанията. Всяка седмица те получавали чек, който им напомнял за загубата им, така един вид, те също не можели да забравят за смъртта на дъщеря им.

Сега този човек съди семейството за нещо, което той нарича ‘’жестоко и нетипично наказание.’’ Той казва “Това ме убива! Съсипва живота ми! Не мога да оставя миналото си зад себе си и да продължа живота си.”

В контекста на тази история, срещал съм много християни, които се чувстват сякаш са под същото осъждение. На тях им е било казано „Исус плати всичко“, но въпреки това имат чувството, че дължат седмично плащане на религиозни задължения, които ако не платят, Бог не би ги приел.

 

ВЪПРОСИ

 1. Какви отношения може да има този човек със семейството, имайки предвид ситуацията?

Отношения изпълнени с непростимост, огорчение и спорове

 1. Прочетете Евреи 10:1. Какво не можел да направи закона?

Да направи тези, които служат перфектни (без дефект или недостатък)

 1. Прочетете Евреи 10:1. Какво в този стих ни показва, че жертвите от Стария Завет са били недостатъчни, за да ни направят перфектни?

Те били повтаряни постоянно – дневно, седмично, месечно. Самия факт, че са се повтаряли, показва, че те не можели трайно да решат проблема с греха

 1. Прочетете Евреи 10:2. Ако се беше появила жертва, която трайно да очисти греха, какво би означавало това за вярващите?

Би ги накарало да престанат да живеят със съвест, която е погълната от греха (винаги да се обезсърчават от провали)

 1. Какво бил принуден да направи пияния шофьор?

Вечно да мисли за греха си

 1. Прочетете Евреи 10:14. Бог усъвършенства хората си чрез:

А. Добри дела

Б. Ходене на църковни събирания

В. Спазване на Десетте Заповеди

Г. Предлагането (жертвата) на Исус.

 1. Прочетете Евреи 10:14. Жертвата на Исус (приета чрез вяра) усъвършенства вярващия:

А. До следващия път когато сгрешат

Б. От тяхните предишни грехове

В. Завинаги

 1. Прочетете Битие 20:1-18. Отговорете на следните въпроси. Кои са двамата мъже споменати в тази история?

Авраам и Авимелех

 1. Прочетете Битие 20:2 и 5. Кои е човека, който заблуди и измами другия в тази история?

Авраам

 1. Прочетете Битие 20:7. Сигурен съм, че Бог не одобряваше действията на Авраам. На чия страна беше Бог, на страната на Авраам или Авимелех?

Авраам

Защо? Прочетете Битие 15:1, 18 и Яков 2:23.
Понеже Авраам имаше завет (договор) с Бог и беше приятел на Бог

 1. Прочетете Битие 20:7 и 17-18. Въпреки, че Авраам беше в грешка, за кой Бог каза да се моли за другия?

А. Авраам трябвало да се моли за Авимелех

Б. Авимелех трябвало да се моли за Авраам

В. Те трябвало да се молят един за друг

 1. Прочетете Римляни 8:31. Въпреки, че понякога се проваляме, кой е на наша страна?

Бог

 1. Прочетете Римляни 4:8. Въпреки, че допускаме грешки, какво казва Бог, че няма да направи?

Да ни вменява греха; тоест, да ни държи отговорни за греховете ни

 1. Прочетете Евреи 8:12-13. В Новия Завет, какво обещава Бог, че няма да направи?

Бог няма да помни греховете ни или да ни държи отговорни за тях

 1. Прочетете Ефесяни 2:5, 8-9. Как сме спасени?

Поради Неговата благодат; тоест, чрез незаслужената Му благодат и милост към нас

 1. Прочетете Тит 3:5. Как не сме спасени?

Чрез нашата собствено постигната праведност

Как сме спасени?

Според милостта Му. Той ни очисти чрез новорождението (възстановяването) и ни направи нови чрез Светия си Дух

 1. Прочетете Ефесяни 1:6. Ние ще служим на Бог цяла вечност, поради това, че ни спаси чрез Неговата _____________ . Понеже Той ни направи ____________ във възлюбения (Исус Христос).

Благодатта/приети

ПОМОЩНИ ПАСАЖИ ОТ БИБЛИЯТА

Битие 20:1-18 – текста не е поместен тук, защото е прекалено дълъг.

Битие 20:2 – И понеже Авраам казваше за жена си Сара: Сестра ми е, то Герарският цар Авимелех прати та взе Сара.

Битие 20:5 – Не каза ли ми сам той: Сестра ми е? Също и сама тя рече: Той ми е брат. С право сърце и с чисти ръце сторих аз това.

Битие 20:7 – Сега, прочее, върни жената на човека, защото е пророк и ще се помоли за тебе, и ти ще останеш жив; но ако не я върнеш; знай, че непременно ще умреш, ти и всички твои.

Битие 15:1 – След тия събития, дойде Господното слово на Аврама във видение и каза: Не бой се, Авраме; Аз съм твой щит, наградата ти е извънредно голяма.

Битие 15:18 – И в същия ден Господ направи завет с Аврама, като каза: На твоето потомство давам тая земя, от Египетската река до голямата река, реката Ефрат

Яков 2:23 – и изпълни се писанието, което казва: „Авраам повярва в Бога; и това му се вмени за правда“; и се нарече Божий приятел.

Битие 20:17-18 – И тъй, Авраам се помоли на Бога; и Бог изцели Авимелеха, и жена му, и слугите му; и раждаха деца. [18] Защото, поради Авраамовата жена Сара, Господ беше заключил съвсем всички утроби на Авимелеховия дом.

Римляни 8:31 – И тъй, какво да кажем за това? Ако Бог е откъм нас, кой ще бъде против нас?

Римляни 4:8 – Блажен е оня човек, комуто Господ няма да вмени грях“.

Евреи 8:12-13 – Защото ще покажа милост към неправдите им И греховете им (и беззаконията им) няма да помня вече“. [13] А като каза „нов завет“, Той обявява първия за остарял. А онова, което овехтява и остарява, е близо до изчезване.

Ефесяни 2:5 – даже, когато бяхме мъртви чрез престъпленията си, съживи ни заедно с Христа (по благодат сте спасени)

Тит 3:5 – Той ни спаси не чрез праведни дела, които ние сме сторили, но по Своята милост чрез окъпването, <сиреч>, новорождението и обновяването на Светия Дух

Ефесяни 1:6 – за похвала на славната Си благодат, с която ни е обдарил във Възлюбения <Си>