Ученици на Христос – Как да получим Светия Дух (модул 1 / урок 15)

Как да получим Светия Дух модул 1 / урок 15 от Дон Кроу Днес ще говорим за това как да получим Светия Дух. Деяния 10: 1 казва: „Имаше в Кесария един човек на име Корнилий, стотник от така наречения италийски полк“. Това е било военно звание, вероятно капитан на полк. Стих 2 продължава: „Той беше благочестив и се […]