Skip to main content

...

Ученици на Христос – Как да размишляваме върху Божието слово (модул 2 / урок 2)

Как да размишляваме върху Божието слово модул 2 / урок 2 от Дон Кроу Думата размишлявам означава обмислям, премислям, планирам в ума си, целя или възнамерявам. Гръцката дума означава също „въртя нещо в ума си” и се превежда също и представям си. Има две причини за библейско размишление- „размишляване върху правилното знание, което е наречено обновяване […]

...

Ученици на Христос – Себецентрираност: Източника на  цялата скръб (модул 2 / урок 1)

Себецентрираност: Източника на  цялата скръб модул 2 / урок 1 от Андрю Уомак Себецентрираността е причината за голяма част от това, което ни се случва. Има един стих в Притчи 13, който наистина трябва да прочетете, защото няма да повярвате, освен  ако  наистина не го прочетете в собствената си Библия. 10 стих  гласи, ”От гордостта произхожда […]

...

Ученици на Христос – Ползите от говоренето на езици (модул 1 / урок 16)

Ползите от говоренето на езици модул 1 / урок 16 от Андрю Уомак Едно от нещата, които се случиха, когато кръщението на Святия Дух стана за първи път, че всички хора, които бяха там, говореха на езици. Деяния 2:4 се казва, че в Деня на Петдесятница те се изпълниха със Святия Дух и говориха на […]