Skip to main content

...

Ученици на Христос – Не под закон, а под благодат (модул 3 / урок 9)

Не под закон, а под благодат модул 3 / урок 9 от Дон Кроу Сънувах, за една жена, които постоянно беше наказвана за всички неща, които е направила погрешно (греховете й). Един мъж я следваше наоколо и всеки път когато тя ще направеше грешка, той поклащаше глава с отвращение, сваляше колана си, и я биеше. Ако […]

...

Ученици на Христос – Праведност по благодат (модул1 / урок 3)

Праведност по благодат МОДУЛ 1 / УРОК 3 от Дон Кроу Днес ще разгледаме темата за праведността по благодат. Римляни 3:21-23 гласи: А сега и независимо от закон се яви правдата от Бога, за която свидетелствуват законът и пророците, сиреч правдата от Бога, чрез вяра в Исуса Христа, за всички [и на всички], които вярват; […]

...

Ученици на Христос – Спасение по благодат (модул 1 / урок 2)

Спасение по благодат модул 1 / урок 2 от Дон Кроу Исус често използваше притчи, истории които илюстрират духовни истини. Лука 18: 9-14 започва така „И на някои, които уповаваха на себе си, че са праведни, и презираха другите, каза и тая притча…”. Исус се целеше към определен тип слушатели: тези, които се уповаваха на […]