Skip to main content

...

Ученици на Христос – Как да размишляваме върху Божието слово (модул 2 / урок 2)

Как да размишляваме върху Божието слово модул 2 / урок 2 от Дон Кроу Думата размишлявам означава обмислям, премислям, планирам в ума си, целя или възнамерявам. Гръцката дума означава също „въртя нещо в ума си” и се превежда също и представям си. Има две причини за библейско размишление- „размишляване върху правилното знание, което е наречено обновяване […]

...

Ученици на Христос – Цялостност на Божието слово (модул 1 / урок 12)

Цялостност на Божието слово модул 1 / урок 12 от Андрю Уомак Марк 4 е страхотна глава за цялостността на Божието слово –  силата, характера и верността му. Имаше поне 10 притчи, с които Исус поучаваше, в рамките на този един ден. Трябва да сравните Марк 4 глава с Матей 13 и Лука 8, за […]