Ученици на Христос – Властта на вярващия (модул 2 / урок 6)

Властта на вярващия модул 2 / урок 6 от Андрю  Уомак На нас като вярващи Бог е дал власт. За да разгледаме този въпрос , ще се занимаем не само с властта, която имаме ние, но и с властта на Сатана. Неговата важност е силно преувеличена. Много християни се подвеждат и вярват на лъжата, че ние се […]