Skip to main content

...

Ученици на Христос – Как да използваме дарбите за да служим (модул 3 / урок 2)

Как да използваме дарбите за да служим модул 3 / урок 2 от Андрю Уомак Как можеш да вземеш Божията любов, която си получил и да я споделяш с другите хора – как можеш да бъдеш ефективен служител на другите? В 1 Петрово 4:11 се казва: „Ако говори някой, нека говори като такъв, който прогласява Божии слова” […]

...

Ученици на Христос – Ползите от говоренето на езици (модул 1 / урок 16)

Ползите от говоренето на езици модул 1 / урок 16 от Андрю Уомак Едно от нещата, които се случиха, когато кръщението на Святия Дух стана за първи път, че всички хора, които бяха там, говореха на езици. Деяния 2:4 се казва, че в Деня на Петдесятница те се изпълниха със Святия Дух и говориха на […]

...

Ученици на Христос – Как да получим Светия Дух (модул 1 / урок 15)

Как да получим Светия Дух модул 1 / урок 15 от Дон Кроу Днес ще говорим за това как да получим Светия Дух. Деяния 10: 1 казва: „Имаше в Кесария един човек на име Корнилий, стотник от така наречения италийски полк“. Това е било военно звание, вероятно капитан на полк. Стих 2 продължава: „Той беше благочестив и се […]

...

Ученици на Христос – Силата на живота, изпълнен със Святия дух (модул 1 / урок 14)

Силата на живота, изпълнен със Святия дух модул 1 / урок 14 от Дон Кроу Стиховете в Марк 16:15-16 са известни като Великото поръчение. Исус каза на учениците Си: „Идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяка твар. Който повярва и се кръсти ще бъде спасен; а който не повярва ще бъде осъден“ В Деяния […]