Предлагаме на вашето внимание, възможността да видите някои интересни свидетелства, които са били налични в Интернет досега, но не и на Български. Те са част от Youtube канал „Благодат и вяра“.

Надяваме се да имаме възможност да добавяме повече видеота и те да са от разнообразни и интересни източници. Целта ни е да покажем как Бог успява да достигне до всеки един, който има отворено сърце за него в даден момент от живота си. И как Бог променя живота на всеки един, който е бил „докоснат“ от Него. Когато Святия Дух заживее в нас, ние сме ново творение, казва Библията. Това е, за което Исус е умрял на кръста. Без разкаяние и приемане на Негова жертва и на изкуплението на нашите грехове от самия Бог, това събитие е непосилно за който и да е човек. Самото нежелание на човек да погледне искрено и честно на живота си, да признае греховете си и да потърси прошка за тях, не само от хората, които са равни на него, но прошка от Този, който го е създал и е по-голям от него, го спира и го осъжда в очите на Бог. Но тези свидетелства ни показват, че Бог е добър и търпелив. И че, който е дошъл при Него, чрез Исус Христос бива простен и му е дадена нова самоличност, ново начало.