Skip to main content

...

Ученици на Христос – Важността на  Христовата църква  (модул 2 / урок 4)

Важността на  Христовата църква модул 2 / урок 4 от Дон Кроу Днес ще говорим за важността на Христовата църква. Искам да прочета един пасаж от Евреи 10:25. Той казва: „като не преставаме да се събираме заедно, както някои имат обичай да престават, а да увещаваме един друг, и толкова повече, колкото виждате, че денят наближава.” Когато […]

...

Ученици на Христос – Обновяване на ума (модул 2 / урок 3)

Обновяване на ума модул 2 / урок 3 от Дон Кроу Днес ще говорим за обновяване на ума. Бих желал да прочетем два пасажа. Първият е във Филипяни 4:8 „Най-после, братя, всичко, що е истинно, що е честно, що е праведно, що е любезно, що е благодатно, – ако има <нещо> добродетелно, и ако има нещо похвално, […]