Skip to main content

...

Ученици на Христос – целия курс

Здравейте, тук са публикувани връзки към всеки отделен урок от курса „Ученици на Христос“ с цел лесно да се проследят по хронология и да могат лесно да се ползват от всеки един човек или църква, за обучение и дискусионни групи. Въведение   Модул 1 Урок 1 – Вечен живот Урок 2 – Спасение по благодат […]

...

Ученици на Христос – Призив за ученичество (модул 3 / урок 14)

Призив за ученичество модул 3 / урок 14 от Андрю Уомак Днес ще говорим за това какво означава да бъдеш ученик и как да направите ученици от другите хора. Аз искам да Ви напомня, че Бог е наредил не само да се обръщат хората към вярата, не просто да изповядат Исус Христос за техен Господар […]

...

Ученици на Христос – Плодът на спасението – част 2 (модул 3 / урок 13)

Плодът на спасението – част 2 модул 3 / урок 13 от Дон Кроу Забележете този стих „ По това се разпознават Божиите чада и дяволските чада; никой, който не върши правда, не е от Бога, нито оня, който не люби брата си.” (1 Йоаново 3:10) Не е казано, „Така се спасяваме.” Казано е, „По това […]

...

Ученици на Христос – Плодът на спасението – част 1 (модул 3 / урок 12)

Плодът на спасението – част 1 модул 3 / урок 12 от Дон Кроу Може ли еднократен акт на вяра да „спаси“, ако не продължи? Може ли вярата да спре и въпреки това да бъде получено обещанието? Авраам вярваше в Бог и това му се вмени за праведност (Битие 15:6). Ако вярата на Авраам беше […]

...

Ученици на Христос – Аз съм обичан(а), аз съм красив(а) (модул 3 / урок 11)

Аз съм обичан(а), аз съм красив(а) модул 3 / урок 11 от Дон Кроу Един ден, Майкъл дойде в кабинета ми, за да ми каже много поверителна информация за един от неговите съученици. Излиза, че докато съм преподавал една от лекциите си в библейски колеж „Карис” (Charis), Патриция записвала нещо в бележника си. Записките й […]

...

Ученици на Христос – Съвест необременена от греха (модул 3 / урок 10)

Съвест необременена от греха модул 3 / урок 10 от Дон Кроу Един ден пиян мъж се качил в колата си, започнал да кара в грешната посока и претърпял челен сблъсък с друга кола. В инцидента умряло осемнадесет годишно момиче. Семейството на момичето съдило мъжа и спечелило 1.5 милиона долара от делото. Вместо да приемат […]

...

Ученици на Христос – Не под закон, а под благодат (модул 3 / урок 9)

Не под закон, а под благодат модул 3 / урок 9 от Дон Кроу Сънувах, за една жена, които постоянно беше наказвана за всички неща, които е направила погрешно (греховете й). Един мъж я следваше наоколо и всеки път когато тя ще направеше грешка, той поклащаше глава с отвращение, сваляше колана си, и я биеше. Ако […]

...

Ученици на Христос – Правилното използване на Божия закон (модул 3 / урок 8)

Правилното използване на Божия закон модул 3 / урок 8 от Дон Кроу Един ден Джо и аз разговаряхме с Бил и Стив на езерото. Беше повдигнат въпросът „Как въобще е възможно хора, които никога не са чували за Бог или Исус Христос, да бъдат държани отговорни пред Бога?“. Аз казах: „Бил, да предположим, че отидеш да […]

...

Ученици на Христос – Целта на спасителната вяра (модул 3 / урок 7)

Целта на спасителната вяра модул 3 / урок 7 от Дон Кроу Да предположим, че в сватбения ден на един мъж, докато той стои пред пастора, пасторът изведнъж започва да казва тези думи: „Вземаш ли тази жена да бъде твоят личен готвач, да чисти дома ти и да мие чиниите? Вземаш ли я от този ден нататък да […]

...

Ученици на Христос – Царят и Неговото царство (модул 3 / урок 6)

Царят и Неговото царство модул 3 / урок 6 от Дон Кроу В Стария Завет това, което направи Израил различен от всички други народи, беше неговата теокрация. С други думи, той е бил управляван директно от Бог (Исая 43:15). По-късно в историята на Израил, израилтяните искаха да бъдат като другите народи по света, да бъдат управлявани от […]