Ученици на Христос – Царят и Неговото царство (модул 3 / урок 6)

Царят и Неговото царство модул 3 / урок 6 от Дон Кроу В Стария Завет това, което направи Израил различен от всички други народи, беше неговата теокрация. С други думи, той е бил управляван директно от Бог (Исая 43:15). По-късно в историята на Израил, израилтяните искаха да бъдат като другите народи по света, да бъдат управлявани от […]