Skip to main content

...

Ученици на Христос – Аз съм обичан(а), аз съм красив(а) (модул 3 / урок 11)

Аз съм обичан(а), аз съм красив(а) модул 3 / урок 11 от Дон Кроу Един ден, Майкъл дойде в кабинета ми, за да ми каже много поверителна информация за един от неговите съученици. Излиза, че докато съм преподавал една от лекциите си в библейски колеж „Карис” (Charis), Патриция записвала нещо в бележника си. Записките й […]

...

Ученици на Христос – Как да използваме дарбите за да служим (модул 3 / урок 2)

Как да използваме дарбите за да служим модул 3 / урок 2 от Андрю Уомак Как можеш да вземеш Божията любов, която си получил и да я споделяш с другите хора – как можеш да бъдеш ефективен служител на другите? В 1 Петрово 4:11 се казва: „Ако говори някой, нека говори като такъв, който прогласява Божии слова” […]

...

Ученици на Христос – Божествения извор (модул 3 / урок 1)

Божествения извор модул 3 / урок 1 от Андрю Уомак Човек може да позволи на Бог да се излива чрез него, за да служи на другите. Имате Божията сила и помазание във вас, но как тя да стигне до другите хора? Има много стихове, с които бихме могли да започнем. Във Филимон 6 Павел се моли: […]

...

Ученици на Христос – Божията вид любов – част 2 (модул 2 / урок 13)

Божията вид любов – част 2 модул 2 / урок 13 от Дон Кроу Исус Христос беше най-великият израз на любов, която някога е била на лицето на земята, и въпреки това, доколкото е записано в Библията, Той никога не е казал думите „Обичам те”. Не е ли удивително това? Най-великият израз на любов никога не е казал […]

...

Ученици на Христос – Божията вид любов – част 1 (модул 2 / урок 12)

Божията вид любов модул 2 / урок 12 от Дон Кроу В 1 Коринтяни 13:13 се казва: „ И тъй, остават тия трите: вяра, надежда и любов; но най-голяма от тях е любовта” След това в 1 Коринтяни 14:1 се казва: „Следвайте любовта; но (още) копнейте (ревностно) за  духовните дарби, а особено за дарбата да пророкувате”(в скобите e […]