Ученици на Христос – Силата на взаимоотношенията между вярващите (модул 3 / урок 4)

Силата на взаимоотношенията между вярващите модул 3 / урок 4 от Дон Кроу Днес ще говорим за силата на взаимоотношенията между вярващите. Когато се замислите, цялата Библия говори по тази тема. Така например, думата „църква“ е гръцката дума ‘ekklesia’ и означава „призована група“. Като погледнете в Божието Слово, ще видите, че църквата, или Божият народ, се насърчават да […]