Skip to main content

...

Ученици на Христос – Идентичност в Христос – част 2 (модул 1 / урок 10)

Идентичност в Христос – част 2 модул 1 / урок 10 от Андрю Уомак В последния ни урок обсъдихме какво означава да бъдем новородени, че в духа ни, сърцата ни са променени. Ние използвахме 2 Коринтяни 5:17, където се казва: За туй, ако е някой в Христа, той е ново създание; старото премина; ето, всичко […]

...

Ученици на Христос – Идентичност в Христос – част 1 (модул 1 / урок 9)

Идентичност в Христос – част 1 модул 1 / урок 9 от Андрю Уомак Във 2 Коринтятни 5:17 се казва: За туй, ако е някой в Христа, той е ново създание; старото премина; ето, [всичко] стана ново Фразата „в Христос” е израз, който е използван над 300 пъти в Новия Завет, отнасящ се винаги за […]