Skip to main content

...

Ученици на Христос – Аз съм обичан(а), аз съм красив(а) (модул 3 / урок 11)

Аз съм обичан(а), аз съм красив(а) модул 3 / урок 11 от Дон Кроу Един ден, Майкъл дойде в кабинета ми, за да ми каже много поверителна информация за един от неговите съученици. Излиза, че докато съм преподавал една от лекциите си в библейски колеж „Карис” (Charis), Патриция записвала нещо в бележника си. Записките й […]

...

Ученици на Христос – Изцеление в изкуплението (модул 2 / урок 7)

Изцеление в изкуплението модул 2 / урок 7 от Андрю Уомак Исус  вече е платил за нашето изцеление. В Марк 2 и Лука 5 Исус поучава в една къща, която е толкова претъпкана, че спускат един парализиран човек през покрива и Исус извършва чудо и го изцелява. В Матей 8:14-16, след като Исус беше изцелявал хора Библията […]