Skip to main content

...

Ученици на Христос – Препятствия за изцеление (модул 2 / урок 8)

Препятствия за изцеление модул 2 / урок 8 от Андрю Уомак В предния урок, говорих за това, че Божията воля е да изцелява и това изцеление е част от изкуплението. Много още би могло да се каже, защото дори и да приемеш това и да си го виждал в Писанията, то все пак се повдигат много въпроси, […]

...

Ученици на Христос – Изцеление в изкуплението (модул 2 / урок 7)

Изцеление в изкуплението модул 2 / урок 7 от Андрю Уомак Исус  вече е платил за нашето изцеление. В Марк 2 и Лука 5 Исус поучава в една къща, която е толкова претъпкана, че спускат един парализиран човек през покрива и Исус извършва чудо и го изцелява. В Матей 8:14-16, след като Исус беше изцелявал хора Библията […]