Skip to main content

...

Ученици на Христос – Плодът на спасението – част 2 (модул 3 / урок 13)

Плодът на спасението – част 2 модул 3 / урок 13 от Дон Кроу Забележете този стих „ По това се разпознават Божиите чада и дяволските чада; никой, който не върши правда, не е от Бога, нито оня, който не люби брата си.” (1 Йоаново 3:10) Не е казано, „Така се спасяваме.” Казано е, „По това […]

...

Ученици на Христос – Аз съм обичан(а), аз съм красив(а) (модул 3 / урок 11)

Аз съм обичан(а), аз съм красив(а) модул 3 / урок 11 от Дон Кроу Един ден, Майкъл дойде в кабинета ми, за да ми каже много поверителна информация за един от неговите съученици. Излиза, че докато съм преподавал една от лекциите си в библейски колеж „Карис” (Charis), Патриция записвала нещо в бележника си. Записките й […]

...

Ученици на Христос – Божията вид любов – част 2 (модул 2 / урок 13)

Божията вид любов – част 2 модул 2 / урок 13 от Дон Кроу Исус Христос беше най-великият израз на любов, която някога е била на лицето на земята, и въпреки това, доколкото е записано в Библията, Той никога не е казал думите „Обичам те”. Не е ли удивително това? Най-великият израз на любов никога не е казал […]

...

Ученици на Христос – Божията вид любов – част 1 (модул 2 / урок 12)

Божията вид любов модул 2 / урок 12 от Дон Кроу В 1 Коринтяни 13:13 се казва: „ И тъй, остават тия трите: вяра, надежда и любов; но най-голяма от тях е любовта” След това в 1 Коринтяни 14:1 се казва: „Следвайте любовта; но (още) копнейте (ревностно) за  духовните дарби, а особено за дарбата да пророкувате”(в скобите e […]