Skip to main content

...

Ученици на Христос – Плодът на спасението – част 1 (модул 3 / урок 12)

Плодът на спасението – част 1 модул 3 / урок 12 от Дон Кроу Може ли еднократен акт на вяра да „спаси“, ако не продължи? Може ли вярата да спре и въпреки това да бъде получено обещанието? Авраам вярваше в Бог и това му се вмени за праведност (Битие 15:6). Ако вярата на Авраам беше […]

...

Ученици на Христос – Покаяние (модул 1 / урок 6)

Покаяние модул 1 / урок 1 от Андрю Уомак Някои хора имат неправилно разбиране за това какво е покаяние. Покаянието не представлява съвършенство, а промяна в посоката. Ще говорим за притчата за блудния син или изгубения син. Исус разказва история, която идеално илюстрира какво означава една личност да се покае. В Лука 15:11-12 Исус каза: […]