Ученици на Христос – Посвещение (модул 1 / урок 7)

Посвещение модул 1 / урок 7 от Дон Кроу Лука 14:25-26 казва: А големи множества вървяха, заедно с Него; и Той се обърна и им рече: Ако дойде някой при Мене, и не намрази баща си и майка си, жена си, чадата си, братята си, и сестрите си, а още и собствения си живот, не може […]