Ученици на Христос – Да прощаваш на другите (модул 2 / урок 9)

Да прощаваш на другите модул 2 / урок 9 от Дон Кроу Матей 18:21-22 казва: „Тогава Петър се приближи и Му [Исус] рече: Господи, до колко пъти, като ми съгреши брат ми, да му прощавам? до седем пъти ли? Исус му рече: Не ти казвам: До седем пъти – до седемдесет пъти по седем“ (скобите са на автора). […]