Skip to main content

...

Ученици на Христос – целия курс

Здравейте, тук са публикувани връзки към всеки отделен урок от курса „Ученици на Христос“ с цел лесно да се проследят по хронология и да могат лесно да се ползват от всеки един човек или църква, за обучение и дискусионни групи. Въведение   Модул 1 Урок 1 – Вечен живот Урок 2 – Спасение по благодат […]

...

Ученици на Христос – Призив за ученичество (модул 3 / урок 14)

Призив за ученичество модул 3 / урок 14 от Андрю Уомак Днес ще говорим за това какво означава да бъдеш ученик и как да направите ученици от другите хора. Аз искам да Ви напомня, че Бог е наредил не само да се обръщат хората към вярата, не просто да изповядат Исус Христос за техен Господар […]

...

Ученици на Христос – Аз съм обичан(а), аз съм красив(а) (модул 3 / урок 11)

Аз съм обичан(а), аз съм красив(а) модул 3 / урок 11 от Дон Кроу Един ден, Майкъл дойде в кабинета ми, за да ми каже много поверителна информация за един от неговите съученици. Излиза, че докато съм преподавал една от лекциите си в библейски колеж „Карис” (Charis), Патриция записвала нещо в бележника си. Записките й […]

...

Ученици на Христос – Съвест необременена от греха (модул 3 / урок 10)

Съвест необременена от греха модул 3 / урок 10 от Дон Кроу Един ден пиян мъж се качил в колата си, започнал да кара в грешната посока и претърпял челен сблъсък с друга кола. В инцидента умряло осемнадесет годишно момиче. Семейството на момичето съдило мъжа и спечелило 1.5 милиона долара от делото. Вместо да приемат […]

...

Ученици на Христос – Не под закон, а под благодат (модул 3 / урок 9)

Не под закон, а под благодат модул 3 / урок 9 от Дон Кроу Сънувах, за една жена, които постоянно беше наказвана за всички неща, които е направила погрешно (греховете й). Един мъж я следваше наоколо и всеки път когато тя ще направеше грешка, той поклащаше глава с отвращение, сваляше колана си, и я биеше. Ако […]

...

Ученици на Христос – Правилното използване на Божия закон (модул 3 / урок 8)

Правилното използване на Божия закон модул 3 / урок 8 от Дон Кроу Един ден Джо и аз разговаряхме с Бил и Стив на езерото. Беше повдигнат въпросът „Как въобще е възможно хора, които никога не са чували за Бог или Исус Христос, да бъдат държани отговорни пред Бога?“. Аз казах: „Бил, да предположим, че отидеш да […]

...

Ученици на Христос – Целта на спасителната вяра (модул 3 / урок 7)

Целта на спасителната вяра модул 3 / урок 7 от Дон Кроу Да предположим, че в сватбения ден на един мъж, докато той стои пред пастора, пасторът изведнъж започва да казва тези думи: „Вземаш ли тази жена да бъде твоят личен готвач, да чисти дома ти и да мие чиниите? Вземаш ли я от този ден нататък да […]

...

Ученици на Христос – Царят и Неговото царство (модул 3 / урок 6)

Царят и Неговото царство модул 3 / урок 6 от Дон Кроу В Стария Завет това, което направи Израил различен от всички други народи, беше неговата теокрация. С други думи, той е бил управляван директно от Бог (Исая 43:15). По-късно в историята на Израил, израилтяните искаха да бъдат като другите народи по света, да бъдат управлявани от […]

...

Ученици на Христос – Гонение (модул 3 / урок 5)

Гонение модул 3/ урок 5 от Дон Кроу В Матей 10:16-23 Исус искаше да подготви учениците Си за съпротива. Той искаше да знаят, че съпротивата щеше да дойде. Всички онези, които живеят благочестив, съсредоточен върху Христос живот, ще бъдат гонени (2 Тимотей 3:12). Това не е нещо, което може да смъмриш. Врагът може да е причината за […]

...

Ученици на Христос – Силата на взаимоотношенията между вярващите (модул 3 / урок 4)

Силата на взаимоотношенията между вярващите модул 3 / урок 4 от Дон Кроу Днес ще говорим за силата на взаимоотношенията между вярващите. Когато се замислите, цялата Библия говори по тази тема. Така например, думата „църква“ е гръцката дума ‘ekklesia’ и означава „призована група“. Като погледнете в Божието Слово, ще видите, че църквата, или Божият народ, се насърчават да […]