Здравейте,

тук са публикувани връзки към всеки отделен урок от курса „Ученици на Христос“ с цел лесно да се проследят по хронология и да могат лесно да се ползват от всеки един човек или църква, за обучение и дискусионни групи.

Въведение

 

Модул 1

Урок 1 – Вечен живот

Урок 2 – Спасение по благодат

Урок 3 – Праведност по благодат

Урок 4 – Взаимоотношение с Бог

Урок 5 – Същността на Бог

Урок 6 – Покаяние

Урок 7 – Посвещение

Урок 8 – Водно кръщение

Урок 9 – Идентичност в Христос (част 1)

Урок 10 – Идентичност в Христос (част 2)

Урок 11 – Какво се случва, когато християнин съгрешава?

Урок 12 – Цялостност на Божието слово

Урок 13 – Бог не е виновен

Урок 14 – Силата на живота, изпълнен със Святия дух

Урок 15 – Как да получим Светия Дух

Урок 16 – Ползите от говоренето на езици

 

Модул 2

Урок 1 – Себецентрираност: Източника на  цялата скръб

Урок 2 – Как да размишляваме върху Божието слово

Урок 3 – Обновяване на ума

Урок 4 – Важността на  Христовата църква

Урок 5 – Освобождение

Урок 6 – Властта на вярващия

Урок 7 – Изцеление в изкуплението

Урок 8 – Препятствия за изцеление

Урок 9 – Да прощаваш на другите

Урок 10 – Брак (част 1)

Урок 11 – Брак (част 2)

Урок 12 – Божията вид любов (част 1)

Урок 13 – Божията вид любов (част 2)

Урок 14 – Финанси (част 1)

Урок 15 – Финанси (част 2)

Урок 16 – Какво да правите когато ви се струва, че молитвите ви остават нечути

 

Модул 3

Урок 1 – Божествения извор

Урок 2 – Как да използваме дарбите за да служим

Урок 3 – Чудесата прославят Бог

Урок 4 – Силата на взаимоотношенията между вярващите

Урок 5 – Гонение

Урок 6 – Царят и Неговото царство

Урок 7 – Целта на спасителната вяра

Урок 8 – Правилното използване на Божия закон

Урок 9 – Не под закон, а под благодат

Урок 10 – Съвест необременена от греха

Урок 11 – Аз съм обичан(а), аз съм красив(а)

Урок 12 – Плодът на спасението – част 1

Урок 13 – Плодът на спасението – част 2

Урок 14 – Призив за ученичество

Останалите уроци от този курс ще бъдат публикувани скоро.

Всичко което е на този сайт е безплатно за ползване. Целта е изграждане на църквата такава, каквато Бог иска да бъдем и славата да е за Него винаги. Амин!