Какво е ‘трън в плътта’?

от Бари Бенет

Павел е казал:

‘даде ми се трън {Или: Мъченически кол.} в плътта, пратеник от сатана да ме мъчи, та да се не превъзнасям’ (2 Коринтяни 12:7)

Традиционното обяснение за това е, че Павел е имал хронологично заболяване или може би очна болест, които Бог му е дал или е отказал да излекува, за да държи Павел смирен. Тази интерпретация е разрушила вярата на повече хора отколкото можем да преброим. Вместо сърцето им да е изпълнено с вяра и увереност във правото им на изцеление заради изкуплението, вярващите са нерешителни и разколебани, мислейки си, че техните болести може да са ‘трън’, който Бог е решил да не премахне.

Но какво точно е трън в плътта? Когато позволим на писанията да тълкуват писанията е много лесно.

Но ако не изгоните от пред себе си жителите на земята, тогава ония от тях, които оставите, ще бъдат тръни в очите ви и бодли в ребрата ви, и ще ви измъчват в земята, в която живеете. (Числа 33:55)

Ще е трудно да вмъкнем традиционното обяснение за болест в този сценарий. Дразнителите и тръните са хора, вражески заселници в земята. Тук не се описва заболяване на нацията, но резултата от това, че не са прогонени враговете им. Врагът е щял да бъде постоя постоянна заплаха за Израел.

да знаете добре, че Господ вашият Бог не ще вече да изгони от пред очите ви тия народи; но те ще ви бъдат клопка и примка бичове по ребрата ви и тръни в очите ви, догдето изчезнете из тая добра земя, която Господ вашият Бог ви е дал. (Исус Навиев 23:13)

Говори ли Бог за болест, която ще засегне целия Израел? Не. Това е образен език, който описва постоянен враг.

За това и Аз рекох: Няма да ги изгоня от пред вас; но те ще се намират между ребрата ви, и боговете им ще ви бъдат примка. (Съдии 2:3)

Отново същото. ‘Трън в плътта’ е израз, който се отнася за хроничен или постоянен враг, който не бил прогонен от обещаната земя на Израел. Когато Павел използва този израз, той знае много добре какво той означава. Имал е постоянен, упорит враг – демон, който е заплашвал служението му, заради изобилието на неговото (на Павел) откровение. Този враг не беше дошъл от Бог. Това беше ‘пратеник от сатана’ изпратен да го измъчва.

Защо Бог не отговори благосклонно на молбата на Павел?

Затова три пъти се молих на Господа да се отмахне от мене; и Той ми рече: Доволно ти е Моята благодат; защото силата Ми в немощ се показва съвършена. И тъй, с преголяма радост по-добре ще се похваля с немощите си, за да почива на мене Христовата сила. (2 Коринтяни 12:8-9)

Традиционното разбиране на това е, че Бог казва, „приеми го Павле, ти можеш да се справиш“. Но не това се казва. Павел беше попитал Бог да премахне врагът от живота му – нещо което Бог никога не беше обещавал да направи. Отговорът на Бог беше, че Неговата благодат (неговото неограничено снабдяване и даване на способност) беше достатъчна. Павел вече беше екипиран да се справи със ситуацията. Но като много от нас, той се беше изтощил от ежедневното тормозене от ‘пратеникът от сатана’. Той без да иска, неосъзнато обвиняваше Бог за продължителните мъки.

Павел знаеше отговорът и вече знаеше за Божията благодат. Павел беше този, който написа за всеоръжието на Бог и за угасяването на всичките огнени стрели на врага. Със сигурност Павел знаеше това, което Яков беше написал … ‘покорявайте се на Бога, но противете се на дявола, и той ще бяга от вас.'(Яков 4:7) Не че Павел не беше екипиран да е повече от победител, той просто се беше уморил от това да трябва да завладява и да побеждава.

Съмнява ме, че много от нас нямат ‘пратеник от сатана’ прикачен към нас, и въпреки това много от нас се изтощават и искат Бог да направи нашите проблеми да изчезнат. Отговорът от който се нуждаете е същия отговор, който Бог даде на Павел: Неговата благодат! Неговото изобилно снабдяване, сила и това, че те е направил способен са повече от достатъчни да посрещнат нуждите ти. Ти имаш Божието всеоръжие, щитът на вярата, името на Исус, Светия Дух, по-добрия завет, обещанията на Бог, даровете на Духа, разума на Христос и ключовете на Царството на твое разположение! Ти си екипиран да побеждаваш. Неговата благодат е достатъчна. Не обвинявай Бог за ‘тръните’ ти. Той ти даде ресурсите на небесата, за да живее победоносно на тази земя!