Какво е ‘трън в плътта’?

Какво е ‘трън в плътта’? от Бари Бенет Павел е казал: ‘даде ми се трън {Или: Мъченически кол.} в плътта, пратеник от сатана да ме мъчи, та да се не превъзнасям’ (2 Коринтяни 12:7) Традиционното обяснение за това е, че Павел е имал хронологично заболяване или може би очна болест, които Бог му е дал […]