Skip to main content

...

Ученици на Христос – Как да използваме дарбите за да служим (модул 3 / урок 2)

Как да използваме дарбите за да служим модул 3 / урок 2 от Андрю Уомак Как можеш да вземеш Божията любов, която си получил и да я споделяш с другите хора – как можеш да бъдеш ефективен служител на другите? В 1 Петрово 4:11 се казва: „Ако говори някой, нека говори като такъв, който прогласява Божии слова” […]

...

Ученици на Христос – Божествения извор (модул 3 / урок 1)

Божествения извор модул 3 / урок 1 от Андрю Уомак Човек може да позволи на Бог да се излива чрез него, за да служи на другите. Имате Божията сила и помазание във вас, но как тя да стигне до другите хора? Има много стихове, с които бихме могли да започнем. Във Филимон 6 Павел се моли: […]