Skip to main content

...

Ученици на Христос – Целта на спасителната вяра (модул 3 / урок 7)

Целта на спасителната вяра модул 3 / урок 7 от Дон Кроу Да предположим, че в сватбения ден на един мъж, докато той стои пред пастора, пасторът изведнъж започва да казва тези думи: „Вземаш ли тази жена да бъде твоят личен готвач, да чисти дома ти и да мие чиниите? Вземаш ли я от този ден нататък да […]

...

Ученици на Христос – Царят и Неговото царство (модул 3 / урок 6)

Царят и Неговото царство модул 3 / урок 6 от Дон Кроу В Стария Завет това, което направи Израил различен от всички други народи, беше неговата теокрация. С други думи, той е бил управляван директно от Бог (Исая 43:15). По-късно в историята на Израил, израилтяните искаха да бъдат като другите народи по света, да бъдат управлявани от […]

...

Ученици на Христос – Гонение (модул 3 / урок 5)

Гонение модул 3/ урок 5 от Дон Кроу В Матей 10:16-23 Исус искаше да подготви учениците Си за съпротива. Той искаше да знаят, че съпротивата щеше да дойде. Всички онези, които живеят благочестив, съсредоточен върху Христос живот, ще бъдат гонени (2 Тимотей 3:12). Това не е нещо, което може да смъмриш. Врагът може да е причината за […]