Skip to main content

...

Ученици на Христос – Взаимоотношение с Бог (модул 1 / урок 4)

Взаимоотношение с Бог МОДУЛ 1 / УРОК 3 от Андрю Уомак Едно от най-важните неща при взаимоотношенията е да разбираш човека, с когото ще имаш взаимоотношение и това се отнася и за Бог. Трябва да разбираш същинската природа и характер на Бог, за да имаш здраво взаимоотношение с Него. Неразбирането на Неговите характер и природа […]

...

Ученици на Христос – Праведност по благодат (модул1 / урок 3)

Праведност по благодат МОДУЛ 1 / УРОК 3 от Дон Кроу Днес ще разгледаме темата за праведността по благодат. Римляни 3:21-23 гласи: А сега и независимо от закон се яви правдата от Бога, за която свидетелствуват законът и пророците, сиреч правдата от Бога, чрез вяра в Исуса Христа, за всички [и на всички], които вярват; […]

...

Ученици на Христос – Спасение по благодат (модул 1 / урок 2)

Спасение по благодат модул 1 / урок 2 от Дон Кроу Исус често използваше притчи, истории които илюстрират духовни истини. Лука 18: 9-14 започва така „И на някои, които уповаваха на себе си, че са праведни, и презираха другите, каза и тая притча…”. Исус се целеше към определен тип слушатели: тези, които се уповаваха на […]

...

Ученици на Христос – Вечен живот (модул 1 / урок 1)

Вечен живот модул 1 / урок 1 от Андрю Уомак Един от най-известните пасажи от Библията е Йоан 3:16. Струва ми се, че всеки знае този стих от ранна възраст и въпреки това смятам, че не се разбира достатъчно добре и не се прилага правилно. В Йоан 3:16 се казва: Защото Бог толкова възлюби света, […]

...

Ученици на Христос – Въведение

Въведение от Андрю Уомак Повечето християни вярват, че основната цел на спасението е да не попаднеш в ада. Може би, така са ви учили, но не така ни учи Библията. В действителност, подобно мислене може да държи надалеч хората от истината на Евангелието относно тяхното спасение. Ако просто преставахме да съществуваме и ако нямаше ад, […]