Правилното използване на Божия закон

модул 3 / урок 8

от Дон Кроу

Един ден Джо и аз разговаряхме с Бил и Стив на езерото. Беше повдигнат въпросът „Как въобще е възможно хора, които никога не са чували за Бог или Исус Христос, да бъдат държани отговорни пред Бога?“. Аз казах: „Бил, да предположим, че отидеш да посетиш Стив у дома му, но него го няма, а съпругата му е там. Ако влезеш в извънбрачна връзка с нея, ще се чувстваш ли виновен за това, че си  осквернил съпругата на приятеля си? Въпреки че никога не си чувал за Десетте Божи заповеди или си чел Библията? Откъде идва това чувството за вина и за отговорност?“.

Бог е дал на всеки човек, чрез закона и съвестта, способността да се усеща правилното и да чувства вина за грешното. Законът и съвестта са само-осъждащите функции, които или ни обвиняват или ни оправдават по отношение на нашето поведение (Римляни 2:14-15).

Бил ми беше казвал колко добър човек е. Той наистина не виждаше никаква необходимост от Спасител. Обърнах се към Изход 20 и започнах да чета на Бил Десетте Божи заповеди. „Бил, Бог винаги ли е бил на първо място в живота ти и винаги ли си го обичал повече от всичко на света? Ако не, ти си нарушил първата заповед“ (Изход 20:3). „Въздигал ли си някога нещо над Бога? Ако е така, ти си нарушил втората заповед“ (Изход 20:4). „Изричал ли си някога напразно името на Исус Христос? Ти си виновен за нарушаване на третата заповед“ (Изход 20:7). „Винаги ли си отделял ден, в който да почиташ Бог и да Му се покланяш? Ти си нарушил четвъртата заповед“ (Изход 20:8). „Винаги ли почита баща си и майка си в младостта си? Ти си нарушил петата заповед“ (Изход 20:12). „Някога разгневявал ли си се изключително на човек? Ти строши шестата заповед“ (сравни Изход 20:13 с Матей 5:21-22). „Поглеждал ли си някога на жена и пожелавал ли си я? Ти си нарушил седмата заповед“ (сравни Изход 20:14 с Матей 5:27-28). „Вземал ли си някога нещо, което не принадлежи на теб? Ти си нарушил осмата заповед“ (Изход 20:15). „Винаги ли си казвал истината? Ако не, ти си нарушил деветата заповед“ (Изход 20:16). „Имал ли сте някога желание да притежаваш това, което принадлежи на някой друг? Ти си нарушил десетата заповед“ (Изход 20:17). „Виждаш ли защо Исус каза, че дойде да спаси грешниците?“ (Марк 2:16-17).

Проблемът в това да мислим, че сме достатъчно добри, или да се опитваме да бъдем достатъчно добри, за да отидем в рая, е фактът, че всички ние сме нарушили Десетте Божи заповеди. Яков 2:10 ни казва, че всеки, който опази целия закон, но не успее да опази само една точка, е ВИНОВЕН за нарушаване на Закона. Целта на Закона никога не е била да те направи праведен, а само да разкрие греха ти (Римляни 3:19-20).

Всички ние се нуждаем от Спасител! Думата „Спасител“ съдържа идеята за един, който може да те спаси от наказанието на греха. Исус спасява погиващите, така че те да могат да имат вечен живот (Матей 1:21).

За да бъдем достатъчно добри, за да отидем в рая, ние трябва да имаме праведност, която е равна на Божията (2 Коринтяни 5:21). Добрата новина на Евангелието е, че Исус не само ще прости греховете ти, но Той предлага – свободно – Неговата собствена праведност на нас като подарък. Римляни 5:17 казва:

Защото, ако чрез прегрешението на единия смъртта царува чрез тоя един, то много повече тия, които получават изобилието на благодатта и на дарбата, сиреч правдата, ще царуват в живот чрез единия, Исус Христос

 

ВЪПРОСИ

 1. Прочетете Марк 2:16-17. Кой дойде да спаси Исус?

Грешниците.

 1. Прочетете Римляни 2:1. Когато съдим другите, какво правим на самите себе си?

Осъждаме себе си; тоест, произнасяме присъда срещу себе си. 

Защо?

Защото въпреки че ние съдим другите, ние правим същите неща, които правят те.

 1. Прочетете Яков 2:10. Ако опазим повечето от Божия закон, но за малко не успеем да опазим няколко неща, за какво сме виновни?

Виновни сме за всичко.

 1. Прочетете Галатяни 3:10. Ако ще бъдем праведни, като спазваме Божия закон, колко от него трябва да опазим?

Целия. 

И колко време трябва да пазим тези заповеди?

Винаги трябва да ги спазваме (без нито една грешка). 

Виждате ли защо не можем да бъдем спасени, като се опитваме да бъдем достатъчно добри?

Да.

 1. Прочетете Галатяни 2:16. Прощаването на греховете е дарът на праведността, предоставена от Бога, което довежда човек до правилната позиция и взаимоотношение с Бог. Прощението на грешниците се предлага чрез вяра в Исус Христос и се постига веднъж завинаги чрез Неговата смърт и възкресение (1 Коринтяни 15:3-4 и Римляни 4:25.). С какво не се оправдава човек?

С неговите собствени дела; тоест, делата на Закона.

Как се спасява човек?

Чрез вяра (доверие) в Исус Христос. 

Колко души ще бъдат оправдани от Закона?

Никаква плът; тоест, нито един човек.

 1. Прочетете Римляни 6:14. Като християнин, вие сте:
 • Под Закона;
 • Под благодат.
 1. Прочетете Езекил 18:20. Ако сте под Закона, какво ще бъде наказанието за греховете ви?

Смърт

 1. Прочетете Римляни 4:6-8. Под благодат, кои три неща прави Бог с греховете ви?

Прощава ги, покрива ги и не ги вменява на моя сметка.

 1. Прочетете Римляни 5:1. Сега, като сме оправдани, на каква полза се радваме?

Мир с Бог (Той не ни е ядосан).

 1. Прочетете Римляни 5:9. Сега, като сме били спасени от кръвта на Исус, от какво ще бъдем спасени?

Гняв (осъждане за нашите грехове).

 1. Прочетете Римляни 10:4. Христос сложи край на Закона като средство за получаване на __________________ пред Бога.

Праведност.

 1. Прочетете 1 Коринтяни 1:30. Бог направи Исус Христос да бъде наша ____________________, ____________________, ____________________, и ____________________.

Мъдрост, праведност, освещение и изкупление.

 1. Прочетете Филипяни 3:9. Когато отидете под Мойсеевия закон, вие се опитвате да се получи своя собствена __________________.

Праведност.

 1. Прочетете 1 Коринтяни 11:1. Като християни, ние живеем под закона на Христос. Законът на Христос не е набор от правила, на които да се подчиняваш; това е да живееш живот в отговор на дадена личност. Този личност е __________________.

Христос.

 1. Прочетете Римляни 8:3. Законът никога не може да ни спаси, не защото законът е неправилен, но поради слабостта на нашата __________________, ние не може да го опазим.

Плът.

ПОМОЩНИ ПАСАЖИ ОТ БИБЛИЯТА

Марко 2:16-17 – Тогава книжниците, <които бяха> от фарисеите, като видяха, че Той яде с грешниците и бирниците, казаха на учениците Му: Защо яде и пие с бирниците и грешниците? [17] А Исус, като чу това, каза им: Здравите нямат нужда от лекар, а болните; не съм дошъл да призова праведните, но грешниците (на покаяние).

Римляни 2:1 – Затова и ти си без извинение, о човече, който и да си, когато съдиш <другиго>; защото в каквото съдиш другия, себе си осъждаш; понеже ти, който съдиш, вършиш същото

Яков 2:10 – Защото, който опази целия закон, а съгреши в едно <нещо>, бива виновен във всичко.

Галатяни 3:10 – Защото всички, които се <облягат> на дела, <изисквани> от закона, са под клетва, понеже е писано: „Проклет всеки, който не постоянствува да изпълнява всичко писано в книгата на закона“.

Галатяни 2:16 – като знаем все пак, че човек не се оправдава чрез дела по закона, а само чрез вяра в Исуса Христа, – и ние повярвахме в Христа Исуса, за да се оправдаем чрез вяра в Христа, а не чрез дела по закона; защото чрез дела по закона няма да се оправдае никоя твар.

Римляни 6:14 – Защото грехът няма да ви владее, понеже не сте под закон, а под благодат.

Езекил 18:20 – Душата, която греши, тя ще умре; синът няма да понесе <наказанието на> бащиното беззаконие, нито ще понесе бащата <наказанието на> синовото беззаконие; правдата на праведния ще бъде за него, и беззаконието на беззаконника ще бъде за него.

Римляни 4:6-8 – Както и Давид говори за блаженството на човека, комуто Бог вменява правда независимо от дела: – [7] „Блажени ония, чиито беззакония са простени, Чиито грехове са покрити; [8] Блажен е оня човек, комуто Господ няма да вмени грях“.

Римляни 5:1 – И тъй, оправдани чрез вяра, имаме мир с Бога, чрез нашия Господ Исус Христос;

Римляни 5:9 – Много повече, прочее, сега като се оправдахме чрез кръвта Му, ще се избавим от Божия гняв чрез Него.

Римляни 10:4 – Понеже Христос <изпълнява> целта на закона, да се оправдае всеки, който вярва.

1 Коринтяни 1:30 – А от Него сте вие в Христа Исуса, Който стана за нас мъдрост от Бога, и правда, и освещение, и изкупление;

Филипяни 3:9 – и да се намеря в Него, без да имам <за> своя правда <оная>, която е от закона, но оная, която е чрез вяра в Христа, <то ест>, правдата, която е от Бога въз основа на вяра,

1 Коринтяни 11:1 – Бивайте подражатели на мене, както съм и аз на Христа.

Римляни 8:3 – Понеже това, което бе невъзможно за закона, поради туй, че бе ослабнал чрез плътта, Бог <го извърши> като изпрати Сина Си в плът подобна на греховната плът и <в жертва> за грях, и осъди греха в плътта,