Skip to main content

...

Ученици на Христос – Ползите от говоренето на езици (модул 1 / урок 16)

Ползите от говоренето на езици модул 1 / урок 16 от Андрю Уомак Едно от нещата, които се случиха, когато кръщението на Святия Дух стана за първи път, че всички хора, които бяха там, говореха на езици. Деяния 2:4 се казва, че в Деня на Петдесятница те се изпълниха със Святия Дух и говориха на […]

...

Ученици на Христос – Как да получим Светия Дух (модул 1 / урок 15)

Как да получим Светия Дух модул 1 / урок 15 от Дон Кроу Днес ще говорим за това как да получим Светия Дух. Деяния 10: 1 казва: „Имаше в Кесария един човек на име Корнилий, стотник от така наречения италийски полк“. Това е било военно звание, вероятно капитан на полк. Стих 2 продължава: „Той беше благочестив и се […]

...

Ученици на Христос – Силата на живота, изпълнен със Святия дух (модул 1 / урок 14)

Силата на живота, изпълнен със Святия дух модул 1 / урок 14 от Дон Кроу Стиховете в Марк 16:15-16 са известни като Великото поръчение. Исус каза на учениците Си: „Идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяка твар. Който повярва и се кръсти ще бъде спасен; а който не повярва ще бъде осъден“ В Деяния […]

...

Ученици на Христос – Бог не е виновен (модул 1 / урок 13)

Бог не е виновен модул 1 / урок 13 от Андрю Уомак Днес искам да споделя едно от най-важните неща, които Бог някога е правил в живота ми. Изглежда хората автоматично вярват, че всяко нещо, което им се случва е от Бог, че Той управлява всичко. Причината за това е, че по правило Бог е […]

...

Ученици на Христос – Цялостност на Божието слово (модул 1 / урок 12)

Цялостност на Божието слово модул 1 / урок 12 от Андрю Уомак Марк 4 е страхотна глава за цялостността на Божието слово –  силата, характера и верността му. Имаше поне 10 притчи, с които Исус поучаваше, в рамките на този един ден. Трябва да сравните Марк 4 глава с Матей 13 и Лука 8, за […]

...

Ученици на Христос – Какво се случва, когато християнин съгрешава? (модул 1 / урок 11)

Какво се случва, когато християнин съгрешава? модул 1 / урок 11 от Дон Кроу Днес ще разгледаме темата „Какво се случва, когато християнин съгрешава?” Библията ни казва в 1 Йоан 1:8-9 Ако речем, че нямаме грях, лъжем себе си, и истината не е в нас. Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости […]

...

Ученици на Христос – Идентичност в Христос – част 2 (модул 1 / урок 10)

Идентичност в Христос – част 2 модул 1 / урок 10 от Андрю Уомак В последния ни урок обсъдихме какво означава да бъдем новородени, че в духа ни, сърцата ни са променени. Ние използвахме 2 Коринтяни 5:17, където се казва: За туй, ако е някой в Христа, той е ново създание; старото премина; ето, всичко […]

...

Ученици на Христос – Идентичност в Христос – част 1 (модул 1 / урок 9)

Идентичност в Христос – част 1 модул 1 / урок 9 от Андрю Уомак Във 2 Коринтятни 5:17 се казва: За туй, ако е някой в Христа, той е ново създание; старото премина; ето, [всичко] стана ново Фразата „в Христос” е израз, който е използван над 300 пъти в Новия Завет, отнасящ се винаги за […]

...

Ученици на Христос – Водно Кръщение (модул 1 / урок 8)

Водно Кръщение модул 1 / урок 8 от Дон Кроу Въпрос: „Искам да знам дали човек трябва да бъде кръстен във вода, за да отиде в рая. Обичам Бог и бях кръстен във вода, когато бях на 7 години. Сега съм на осемнайсет и един човек от надденоминационна църква ми каза, че никой не може […]

...

Ученици на Христос – Посвещение (модул 1 / урок 7)

Посвещение модул 1 / урок 7 от Дон Кроу Лука 14:25-26 казва: А големи множества вървяха, заедно с Него; и Той се обърна и им рече: Ако дойде някой при Мене, и не намрази баща си и майка си, жена си, чадата си, братята си, и сестрите си, а още и собствения си живот, не може […]