Ученици на Христос – Гонение (модул 3 / урок 5)

Гонение модул 3/ урок 5 от Дон Кроу В Матей 10:16-23 Исус искаше да подготви учениците Си за съпротива. Той искаше да знаят, че съпротивата щеше да дойде. Всички онези, които живеят благочестив, съсредоточен върху Христос живот, ще бъдат гонени (2 Тимотей 3:12). Това не е нещо, което може да смъмриш. Врагът може да е причината за […]