Ученици на Христос – Обновяване на ума (модул 2 / урок 3)

Обновяване на ума модул 2 / урок 3 от Дон Кроу Днес ще говорим за обновяване на ума. Бих желал да прочетем два пасажа. Първият е във Филипяни 4:8 „Най-после, братя, всичко, що е истинно, що е честно, що е праведно, що е любезно, що е благодатно, – ако има <нещо> добродетелно, и ако има нещо похвално, […]