Ученици на Христос – Освобождение (модул 2 / урок 5)

Освобождение модул 2 / урок 5 от Дон Кроу Днес ще говорим върху демонология. По време на своето служение на земята Исус изгонваше демони, изцеляваше болни, възкресяваше мъртви и вършеше други чудеса. Около една четвърт от Неговото служение се състоеше в изгонване на зли духове от хора. Библията ни казва в Деяния 10:38 „ Исус от Назарет, – как […]