Skip to main content

...

Видео свидетелства в Youtube канала ни

Предлагаме на вашето внимание, възможността да видите някои интересни свидетелства, които са били налични в Интернет досега, но не и на Български. Те са част от Youtube канал „Благодат и вяра“. Надяваме се да имаме възможност да добавяме повече видеота и те да са от разнообразни и интересни източници. Целта ни е да покажем как […]

...

Ученици на Христос – Гонение (модул 3 / урок 5)

Гонение модул 3/ урок 5 от Дон Кроу В Матей 10:16-23 Исус искаше да подготви учениците Си за съпротива. Той искаше да знаят, че съпротивата щеше да дойде. Всички онези, които живеят благочестив, съсредоточен върху Христос живот, ще бъдат гонени (2 Тимотей 3:12). Това не е нещо, което може да смъмриш. Врагът може да е причината за […]

...

Ученици на Христос – Важността на  Христовата църква  (модул 2 / урок 4)

Важността на  Христовата църква модул 2 / урок 4 от Дон Кроу Днес ще говорим за важността на Христовата църква. Искам да прочета един пасаж от Евреи 10:25. Той казва: „като не преставаме да се събираме заедно, както някои имат обичай да престават, а да увещаваме един друг, и толкова повече, колкото виждате, че денят наближава.” Когато […]